Scheduled For Release 2014-05-12
0000909: [Evolución] Multi idioma (jmenent)
0000755: [Evolución] Habilitar configuraciones por tienda (jmenent)
0000756: [Evolución] Configuración individual de sincronización de campos (jmenent)
0 of 3 issue(s) resolved. Progress (0%). View Issues